Autor: Bartłomiej Jankiewicz
Copyright – Prawa Autorskie

Sahasrara - Czakra Korony

Zobacz również/See also:
Galeria: Czakry, Transformacja Czakr i Ciał Subtelnych, Czakry – przejawy ich działania, Cechy Urzeczywistnienia

Reklamy