Autor: Bartłomiej Jankiewicz
Copyright – Prawa Autorskie

Manipura - Czakra Splotu Słonecznego

Zobacz również/See also:
Galeria: Czakry, Czakry – przejawy ich działania, Cechy Urzeczywistnienia

Reklamy