Autor: Bartłomiej Jankiewicz
Copyright – Prawa Autorskie

Każda z Siedmiu Czakr stanowi dla nas swoiste zadanie/wyzwanie. Rozwój ich jest bardzo indywidualny, jedni bardziej rozwijają czakry dolne inni bardziej czakry górne, jednak zawsze ich rozwój przejawia się w naszym życiu w pewien bardzo określony sposób. Sposób ten jest indywidualny dla każdej czakry i odpowiada on zadaniu jakie niesie ona ze sobą. Te wyzwania dla nas to:

 1. Czakra Podstawy – DOM – podstawa życia w materii, jak i przeżycia, czyli miejsce gdzie możemy odpocząć, miejsce które jest dla nas schronieniem. Dom to główne hasło tej czakry, jeśli jest prawidłowo rozwinięta i prawidłowo działa osiągnięcie tego celu nie stanowi większego wyzwania. Zablokowanie lub słaby rozwój z kolei powodują, że człowiek nie umie znaleźć swojego miejsca na Ziemi, jest jak nomada, w wiecznej tułaczce przez świat. Natomiast nadaktywność tej czakry powoduje zbytnie przywiązanie do materii i materialistyczne podejście do życia.
  Przysłowiem dobrze oddającym charakter tej czakry jest:
  “Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”
 2. Czakra Seksu – WYGODA – dom nie może tylko być, musi także być wygodny i ładnie wyglądać, tak aby cieszył nas swym wyglądem. Urządzanie przestrzeni zewnętrznej, tak aby była nam przyjazna jest zadaniem tej czakry. Co z tego, że mamy dom skoro nie ma w nim łóżka, na którym moglibyśmy wypocząć, szaf w których mieściły by się ubrania, kuchenki na której ugotujesz obiad. Prawidłowo rozwinięta i działająca czakra seksu sprawia, że rzeczy materialne jakby same wpadają nam w ręce. Z zadziwiającą łatwością nasza przestrzeń życiowa wypełnia się przedmiotami ładnymi i użytkowymi, a nam żyje się wygodniej i piękniej. Słabo rozwinięta lub zablokowana sprawia, iż nasza przestrzeń życiowa jest szara i nijaka. Nadaktywność objawia się z kolei gromadzeniem różnych rzeczy „na potem”, z zamiarem wykorzystania w przyszłości, a tylko zagracają przestrzeń życiową.
  Przysłowiem dobrze oddającym charakter nadaktywności tej czakry jest:
  “Zastaw się, a postaw się”
 3. Czakra Splotu Słonecznego – PRACA – żyjemy w dość skomplikowanym świecie, przynajmniej jeśli popatrzymy na sytuacje ekonomiczno-prawną. Aby dziś móc realizować siebie, rozwijać się, w Polsce i nie tylko, trzeba po prostu mieć pieniądze! A w posiadanie ich najłatwiej wejść poprzez pracę, najlepiej, aby była to nasza praca życia, bo tylko taka praca da nam pełnie zadowolenia i satysfakcjonujące nas dochody. A to z kolei da nam właśnie bogactwo. Da nam wolność w obrębie materii i to jest głównym hasłem tej czakry. Słabo rozwinięta, zablokowana lub jeśli czakra podstawy jest słabo rozwinięta/zablokowana i nie dostarcza wystarczającej ilości energii to wykreowanie dobrze płatnej pracy sprawia niezwykłą trudność, a o pracy życia możemy tylko pomarzyć. Z kolei nadaktywność tej czakry prowadzi do egoistycznego dorabiania się cudzym kosztem.
  Przysłowiem dobrze oddającym charakter tej czakry jest:
  “Tyle wolności ile własności”
 4. Czakra Serca – RODZINA – człowiek nie żyje tylko samą pracą i domem. Człowiek jest z natury istotą społeczną i do życia potrzebuje innych ludzi, dla tego tworzy społeczności, te większe i te bardzo małe. Najmniejszą taką społecznością jest właśnie Rodzina i to ona jest głównym hasłem tej czakry. Niektórzy autorzy wymieniają Rodzinę jako zadanie czakry seksu, gdyż służy ona przetrwaniu gatunku, czyli zaspokojeniu jednej z najbardziej pierwotnych potrzeb. Jednak jak pokazują liczne przypadki wcale nie potrzeba być małżeństwem aby zaspokoić tą potrzebę, a Rodzina jest czymś znacznie większym niż tylko fabryką dzieci i nie jest to już poziom czakry seksu. Nie jest też przedsiębiorstwem, w którym ja mam dochód, ty masz dochód, a dzieci to inwestycja długoterminowa, dla tego nie jest zadaniem czakry splotu słonecznego. Rodzina to są uczucia, emocje, wyzwania, to szkoła w której uczymy się ufać, wybaczać, dzielić, rezygnować z własnego ego, to ciepło… Bardziej trafnym określeniem było by tutaj hawajskie OHANA, które tłumaczy się na język polski jako rodzina, jednak pojęciowo jest to coś znacznie większego niż nasze rozumienie tego słowa. Ohana to jest grupa ludzi – społeczność, która się kocha, choć więzy krwi mogą być bardzo dalekie, albo morze ich nie być w ogóle. Przy słabo działającej lub zablokowanej czakrze serca założenie rodziny nie jest łatwe, a nawet jeśli takową uda się założyć (zaspokoić czakrę drugą lub trzecią) to można śmiało powiedzieć, iż będzie to rodzina patologiczna.
  Powiedzeniem dobrze oddającym charakter tej czakry jest:
  “Dom nie jest tam gdzie jest podłoga, sufit i ściany, ale ludzie, którzy Cię kochają”
 5. Czakra Gardła – UMIEM – pierwsze cztery czakry pomagały nam urzeczywistnić się w świecie w oparciu o rzeczy zewnętrzne, choć już od czakry serca zaczynała się transformacja świadomości w stronę tego co nie materialne. W czakrze gardła człowiek odchodzi od “twardego polegania na rzeczach zewnętrznych” (DOM-PRACA-RODZINA) i przechodzi do “elastycznego polegania na samym sobie.” Zaczyna polegać na sobie, na tym co umie, zaczyna być zaradny i wygadany w życiu i to jest główne wyzwanie tej czakry. Słabo działająca lub zablokowana czakra gardła cechuje osoby nie umiejące się wysłowić, nie umiejących bronić własnego zdania i niezaradne życiowo. Natomiast nadaktywność prowadzi do bycia pyskatymi, kłamstwa i kombinatorstwa.
  Powiedzeniem dobrze oddającym charakter tej czakry jest:
  “Umiesz liczyć!?! Licz na siebie!!!”
 6. Czakra Trzeciego Oka – ROZUMIEM – poza umiejętnościami potrzebne jest nam jeszcze zrozumienie. Gdy by człowiek zatrzymał się w swym rozwoju na piątej czakrze to byłby podobny w swym zachowaniu do robota, który po prostu działa, bez refleksyjnie, jest problem => działa w kierunku usunięcia go, bez żadnej głębszej refleksji nad tematem. Ale ponieważ człowiek nie składa się tylko z pięciu czakr, więc na poziomie szóstej czakry pojawia się myślenie, ciekawość, a przy dużym rozwinięciu tego ośrodka świadomości, również autorefleksja i potrzeby samotranscendencji. Słabo rozwinięta lub zablokowana czakra cechuje osoby głupie i w różnym stopniu niedorozwinięte umysłowo. Przy czym należy tu wspomnieć, iż duchowo wyróżniamy dwie cechy człowieka: inteligencje i mądrość. Pierwsza z nich jest cechą czysto materialistyczną, dającą się mierzyć w sposób empiryczny jako Iloraz Inteligencji. Druga zaś jest cechą nie mierzalną, ale dającą się określić jako tak zwana Mądrość Życiowa, czyli wyczucie/wiedzę jak postępować właściwie w różnych sytuacjach z ludźmi i sytuacjami, ta cecha osobowości człowieka rodzi się z kontaktu/doświadczania Boga (porównaj mój wcześniejszy artykuł Cechy Urzeczywistnienia). Nawet przy dobrze rozwiniętej czakrze zdarzają się przypadki zablokowania na tą właśnie cechę. Natomiast nadaktywność cechuje profesorów i innych pracowników oświaty oraz duchownych, duże osiągnięcia intelektualne, szeroka wiedza, ale w pozostałych dziedzinach życia kiepsko ;/
 7. Czakra Korony – BÓG – na pierwszych czterech czakrach człowiek rozwijał “twarde poleganie na rzeczach zewnętrznych”, na następnych dwóch “elastyczne poleganie na samym sobie.” Siódma czakra niesie ze sobą kolejny poziom rozwoju, Świadomość Kosmiczną. Na tym poziomie rozwija się “intuicyjne poleganie na Bogu.” Zaufanie w Bożą Opatrzność, w głęboką mądrość praw rządzących wszechświatem, a także zrozumie tych praw. Indywidualna Świadomość Jednostki zaczyna przenikać Świadomość Wszechświata i odkrywa, że nie jest i nigdy nie była od niej oddzielona, oddzielenie to iluzja. Słabo rozwinięta lub zablokowana cechuje ateistów i ludzi, którzy za bożka wzięli sobie coś innego, np. seks, pieniądze. Nadaktywność cechuje osoby, które rozumieją otaczający je świat, znakomicie medytują są bardzo uduchowione, ale nie radzą sobie za specjalnie z życiem w świecie materialnym.
  Przysłowiem dobrze oddającym charakter tej czakry jest:
  “Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu.”

Siedem czakr stanowi siedem jakości naszego życia, żadna z nich nie jest gorsza czy lepsza, każda pomaga nam lepiej żyć w tym świecie. Głównym zaś błędem popełnianym przez ludzi jest nieharmonijny ich rozwój. Okresowo można skupić się na problemach/wyzwaniach związanych z określoną czakrą, jednak w dłuższym okresie czasu odbywa się to kosztem pozostałych czakr. Powiedzenie, że: “Głupi ma zawsze szczęście” jest przykładem silnego rozwinięcia dolnych czakr przy zaniedbaniu rozwoju górnych. Z kolei wielu inteligentów i osób związanych z szeroko rozumianą duchowością klepie biedę, i to jest odwrotność powiedzenia o Głupcu. Dla tego starannie zwracajmy uwagę na harmonijny rozwój wszystkich czakr, tak aby żyło nam się miło i przyjemnie

Literatura:
David Pond, „Czakry od podstaw”, Diogenes, (Artykuł napisany bardziej w opozycji do tej książki)

Reklamy